Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel va raskekaalulised jäätmed nagu betoon, tellised ja keraamilised plaadid. Metallkonstruktsioonid, betoon, tellis, kipsplaat, vanad aknaraamid ja ukseraamid, linoleum, tapeedid, laminaadid, plaadid, klaasijäätmed, kipsipõhised ehitusmaterjalid jne